Drie maanden vol verhalen over tijd en ruimte

Wintertuin2020: coronaproof evenementen, zowel on- als offline, van september t/m december. Met nieuwe programma’s en ideeën, maar ook bestaande formules in een aangepaste vorm. Dit alles rondom het thema ‘tijd en ruimte’.

Waarom Wintertuin2020?

Jaarlijks organiseren wij eind november het Wintertuinfestival. Dit is al ruim 25 jaar een spraakmakend literatuurfestival dat elk jaar podium biedt aan uitgesproken verhalen, experimentele literaire producties, debatten en performances. Dit jaar laten we, vanwege corona, de vertrouwde festivalvorm los; er zal eind november geen lang weekend vol programma’s en feest plaatsvinden. In plaats daarvan: Wintertuin2020.

Want in deze onzekere coronatijden hebben we meer dan ooit behoefte aan verhalen: als een manier om de crisis te bevatten en om de wereld waarin we ons nu bevinden te verkennen. Ook helpt het vertellen van verhalen ons om ervaringen met elkaar te delen. Literatuur heeft de kracht om ons hoopvol te stemmen, om vragen te stellen en om alternatieve toekomstbeelden voorstelbaar te maken.

Tijd & ruimte

Tijdens Wintertuin2020 verkennen we aan de hand van literatuur twee begrippen die door de coronacrisis zijn aangescherpt: tijd en ruimte.

Iedereen zal het herkennen uit de lockdown-tijd: dagen duren steeds langer maar de weken vliegen voorbij. Je zou kunnen zeggen dat we nog meer stilstaan bij onze eigen tijd: bij de geschiedenissen die we delen en de onvolledigheid daarvan, en bij de verschillende manieren waarop de toekomst eruit zou kunnen zien. Datzelfde geldt ook voor ons begrip van ruimte: overal ter wereld bleven we thuis en vertaalden we onze levens naar onze persoonlijke vierkante meters. De gezamenlijke ervaring die de coronacrisis was, werd grotendeels in isolatie beleefd.

Aan de hand van verhalen, gedichten en literaire performances onderzoeken we tijdens het najaar van 2020 wat er gebeurt als de tijd zijn vorm verliest en je ruimte beperkt wordt.

Wintertuin2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fonds 21 | Lira Fonds | Letterenfonds | Gemeente Nijmegen | Provincie Gelderland | Prins Bernhard CultuurfondsCreative Europe of the European Union | Notulen van het Onzichtbare